**Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Temp Mail để khôi phục địa chỉ email đã xóa**


Nếu bạn đã sử dụng dịch vụ Temp Mail và đã nhận được email kích hoạt (OTG) trước đó, nhưng sau 2 ngày địa chỉ email và email đã bị xoá khỏi hệ thống, bạn có thể khôi phục địa chỉ email đó bằng cách tạo lại một địa chỉ email giống như địa chỉ ban đầu tại mục "TẠO TÊN TUỲ CHỈNH". Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:


**Bước 1: Truy cập Temp Mail**

Trước tiên, hãy truy cập trang web của dịch vụ Temp Mail. Bạn có thể tìm kiếm "Temp Mail" trên trình duyệt của mình và chọn một trang web phù hợp để sử dụng.


**Bước 2: Tạo địa chỉ email mới**

- Sau khi trang web Temp Mail được tải lên, bạn sẽ thấy một địa chỉ email ngẫu nhiên đã được tạo sẵn.

- Để khôi phục địa chỉ email cũ, bạn cần tạo một địa chỉ email giống hệt địa chỉ ban đầu. Để làm điều này, bạn cần tìm mục "TẠO TÊN TUỲ CHỈNH" hoặc một biểu tượng tương tự trên trang web Temp Mail.


**Bước 3: Nhận lại email kích hoạt**

- Nhập tên tuỳ chỉnh bạn muốn sử dụng cho địa chỉ email mới của bạn.

- Sau đó, nhấn nút "Tạo" hoặc tương tự để tạo địa chỉ email mới với tên tuỳ chỉnh bạn đã chọn.

- Khi bạn đã tạo xong địa chỉ email mới, bạn sẽ có thể sử dụng nó để nhận lại email kích hoạt OTG hoặc bất kỳ email nào khác mà bạn cần.


**Lưu ý:**

- Địa chỉ email tạo mới này sẽ hoàn toàn tương tự địa chỉ ban đầu của bạn, và bạn sẽ có thể nhận thư từ bất kỳ nguồn nào.

- Temp Mail thường cung cấp một địa chỉ email ngẫu nhiên cho mỗi lần truy cập, nhưng bạn có thể tạo địa chỉ email tùy chỉnh nếu cần.


Như vậy, bạn đã biết cách khôi phục địa chỉ email đã bị xóa trong dịch vụ Temp Mail bằng cách tạo lại một địa chỉ email tùy chỉnh. Hãy nhớ rằng dịch vụ này thường được sử dụng cho các mục đích tạm thời và không nên sử dụng cho các hoạt động trái phép.

© 2023 Copyright: Việt UID